Jak rozwiązać problem skrzynki rozdzielczej?

1. Importowane skrzynki rozdzielcze są opracowywane za granicą i są generalnie sprzedawane na globalnym rynku zasilania i dystrybucji.Ponieważ wymagania i zwyczaje systemu zasilania i dystrybucji są różne w każdym kraju, importowane szafy rozdzielcze niekoniecznie mają pełne zastosowanie na rynku krajowym.
2. Głównymi elementami elektrycznymi stosowanymi w importowanych szafach rozdzielczych są importowane produkty markowe, a niektóre szafy lub niektóre akcesoria do szaf muszą być importowane z zagranicy, co powoduje, że cena importowanych szaf rozdzielczych jest znacznie wyższa niż w przypadku krajowych szaf rozdzielczych.
3. Choć parametry techniczne importowanej skrzynki rozdzielczej są bardzo wysokie, w większości przypadków wykorzystywana jest tylko jej część, a nawet nie można jej w ogóle wykorzystać.Na przykład liczba obwodów, które można zainstalować w szafce importowanej skrzynki rozdzielczej, jest większa niż w domowej szafie rozdzielczej, ale można to osiągnąć tylko przy założeniu zmniejszenia wydajności obwodu.W większości przypadków nie może zaspokoić potrzeb użytkowników.
4. Chociaż parametry techniczne skrzynek rozdzielczych krajowych są niższe niż szaf rozdzielczych importowanych, są one w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników w większości krajowych systemów rozdzielczych.
5. Pod względem jakości skrzynki rozdzielczej, o ile producent ściśle przestrzega wymagań 3C w zakresie produkcji i kontroli, jakość krajowej szafy rozdzielczej niekoniecznie jest gorsza niż jakość importowanej skrzynki rozdzielczej.
Podsumowując, przy wyborze modelu szafy rozdzielczej należy uwzględnić następujące punkty:
1. Zrozum potrzeby użytkowników i wybierz typ szafy, który jest najbardziej odpowiedni dla użytkowników zgodnie z faktyczną sytuacją.
2. Staraj się korzystać z produkowanych w kraju szafek znanych krajowych producentów.Nie można ślepo wybierać importowanych szaf rozdzielczych o stosunkowo wysokich parametrach technicznych, co łatwo spowodować marnotrawstwo zasobów.
3. Ponieważ marka głównych komponentów używanych w importowanej skrzynce rozdzielczej jest taka sama jak szafka.Dlatego przy wyborze importowanych szaf rozdzielczych należy zwrócić uwagę na parametry głównych podzespołów, które muszą odpowiadać potrzebom użytkowników.


Czas publikacji: 18 kwietnia-2022